Kokemus ja koulutukset

Opiskelin logopediaa Helsingin yliopistossa, josta valmistuin puheterapeutiksi (FM) vuonna 2010. Ensimmäiset neljä vuotta toimin terapeuttina yksityisellä sektorilla pääkaupunkiseudulla, minkä jälkeen vuonna 2014 perustin Puheterapia Loitsun. Loitsu aloitti toimintansa pääkaupunkiseudulla ja toiminta siirtyi vuoden 2019 alusta Turun seudulle.

Olen työskennellyt hyvin monenlaisten asiakkaiden ja häiriöiden parissa. Asiakaskuntani on koostunut 2-16 -vuotiaista lapsista ja nuorista. Kuntoutuskokemusta minulla on mm. kielellisen kehityksen erityisvaikeudesta, viivästyneestä kielenkehityksestä, monikielisyydestä, dyspraksiasta ja artikulaatio-ongelmista, autismin kirjon häiriöistä, kehitysvammaisuudesta sekä änkytyksestä.

Kouluttaudun jatkuvasti työni ohella ja olen suorittanut muun muassa seuraavat kokonaisuudet:

  •  Oral placement therapy + apraxy of speech -koulutukset (5 päivää)
  •  PRT- koulutus (2 päivää)
  •  Terapeijan äännesarja (5 päivää)
  •  Kosketus- ja värivihjeet puhemotoriikan kuntoutuksessa (2 päivää)
  •  Fonologian kuntoutukseen liittyvät koulutukset: Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, Äänteistä puhetta, Kättä pidempää – helpot apuvälineet, Lasten puheen kuntoutuksen prosesseja casien valossa (yht. 4 päivää)
  •  Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet (1 päivä)
  •  Best Practices in Pediatric Feeding, Motor Speech and Mouth Development (14h)
  • Introduction to PROMPT (3 päivää)

Minulla on jatkuvasti voimassaoleva ensiapuvalmius, jonka käyn uusimassa 3 vuoden välein.