Etusivu

Olen Noora Herranen, yksityinen ammatinharjoittaja ja laillistettu puheterapeutti.  Toimin tällä hetkellä alueilla Turku, Raisio, Rusko ja Masku. Teen terapiat koti-, päiväkoti- sekä koulukäynteinä. Vastaanottotilaa minulla ei ole käytettävissä.

Olen toiminut puheterapeuttina vuodesta 2010.  Työssäni olen keskittynyt lasten ja nuorten vaikeisiin kommunikaation, puheen- ja kielenkehityksen ongelmiin. Erityisesti puhemotoriikan häiriöt kiinnostavat minua kuntouttajana ja niistä minulla onkin eniten kokemusta.

Puheterapia Loitsulla on voimassa oleva terapiasopimus KELA:n kanssa eli kuntoutan lapsia ja nuoria, jotka on todettu kielellisesti vaikeavammaisiksi ja jotka ovat oikeutettuja Kelan korotettuun vammaistukeen. Kelan kustantamaan puheterapiaan päästäkseen asiakkaalla pitää olla hoidosta vastaavan tahon laatima kuntoutussuunnitelma terapian osalta. Lisätietoa löytyy www.kela.fi. 

Jos et kuulu Kelan kuntoutuksen piiriin, voit hakeutua terapiaan myös omakustanteisesti tai oman kuntasi maksusitoumuksella.

Asiakaspaikkani ovat tällä hetkellä täynnä. En ota asiakkaita jonoon, sillä en pysty tarkkaan vastaamaan, milloin tilaa on.