Etusivu

Olen Noora Herranen, yksityinen ammatinharjoittaja ja laillistettu puheterapeutti.  Toimialueeni on tammikuusta 2019 lähtien Turku, Raisio, Rusko, Kaarina ja Masku. Teen terapiat koti-, päiväkoti- sekä koulukäynteinä. Vastaanottotiloja ei ole tällä hetkellä käytettävissäni.

Olen keskittynyt työssäni lasten ja nuorten vaikeisiin kommunikaation, puheen- ja kielenkehityksen ongelmiin. Erityisesti puhemotoriikan häiriöt kiinnostavat minua kuntouttajana.

Puheterapia Loitsulla on voimassa oleva terapiasopimus KELA:n kanssa eli kuntoutan lapsia ja nuoria, jotka on todettu kielellisesti vaikeavammaisiksi ja jotka ovat oikeutettuja Kelan korotettuun vammaistukeen. Kelan kustantamaan puheterapiaan päästäkseen asiakkaalla pitää olla hoidosta vastaavan tahon laatima kuntoutussuunnitelma terapian osalta. Lisätietoa löytyy www.kela.fi. 

Jos et kuulu Kelan kuntoutuksen piiriin, voit hakeutua terapiaan myös omakustanteisesti.