Etusivu

Olen Noora Herranen, yksityinen ammatinharjoittaja ja laillistettu puheterapeutti.  Toimialueeni on Turku, Raisio, Rusko, Kaarina ja Masku. Teen terapiat koti-, päiväkoti- sekä koulukäynteinä. Vastaanotolla Raisiossa otan satunnaisesti vastaan kuntien maksusitoumuksilla tulevia asiakkaita.

Olen keskittynyt työssäni lasten ja nuorten vaikeisiin kommunikaation, puheen- ja kielenkehityksen ongelmiin. Erityisesti puhemotoriikan häiriöt kiinnostavat minua kuntouttajana.

Puheterapia Loitsulla on voimassa oleva terapiasopimus KELA:n kanssa eli kuntoutan lapsia ja nuoria, jotka on todettu kielellisesti vaikeavammaisiksi ja jotka ovat oikeutettuja Kelan korotettuun vammaistukeen. Kelan kustantamaan puheterapiaan päästäkseen asiakkaalla pitää olla hoidosta vastaavan tahon laatima kuntoutussuunnitelma terapian osalta. Lisätietoa löytyy www.kela.fi. 

Jos et kuulu Kelan kuntoutuksen piiriin, voit hakeutua terapiaan myös omakustanteisesti tai oman kuntasi maksusitoumuksella.